https://www.youtube.com/watch?v=Atnx4Tk9iS0
אתר הנצחה לזכרו של

חן אגוז ז”ל

1993-2014

הוויל האחרון התנפץ ברגע אחד ביום ו' ה- 30.05.14 בשעה 16:44, כשהמטאור נסע דרכך, אתה נלחמת, ליבך נדם בין החלומות לבין רגעי השיא, בין ההרים והגבעות, אלוף האלופים נלכדת ברגע האחרון של 21 שנים, הזכרונות מהדהדים, הם רבים ומשתנים, עמוסים ברגשות ואתה סטאנטר, ממשיך את הריקוד עם המכונה האדירה כמו שרק אתה ידעת. והיםו רוכב עם מלאכים, נולד לרכב וכך עזב. לעד חרוט בליבנו אהוב יקר.