• הכל
  • שלב הקמת מצפה חן
  • מצפה חן
  • אנדרטה בבית אריה